Beroerte

Beroerte
Een beroerte of CVA (cerebro vasculair accident) is een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen: een herseninfarct (80%) of een hersenbloeding (20%).

Dit fimpje van de Hartichting legt uit wat een beroerte is. Of kijk op de pagine over beroerte de website van de Hersenstichting.

 

In Nederland krijgen jaarlijks zo'n 41.000 mensen een beroerte en leven ongeveer een kwart miljoen mensen met de gevolgen van een beroerte. Direct na een beroerte heeft ongeveer de helft van de patiënten moeite met slikken. Soms is dat beperkt tot alleen verslikken in vloeistoffen, soms is de slikstoornis zo ernstig dat de patiënt voor korte of langere tijd gevoed moet worden via een voedingssonde. De meeste slikstoornissen herstellen vlot, maar door de plaats of de omvang van de beroerte kan een slikstoornis ook langer blijven bestaan of in zeldzame gevallen vrijwel niet herstellen. De ernstigste slikstoornissen ontstaan na een hersenstaminfarct.
Kijk voor meer informatie ook op de website van de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder.

 Kijk voor meer informatie/span>